Plugovi Bosanske Posavine

Jozo STANIĆ


Prva oranja zemlje u Bosanskoj Posavini vršena su ralicom (ralom), to jest potpuno drvanim plugom, bez plužnih kolica i bilo kakvih željeznih dijelova. Ralica je bila neposredno vezana za zapregu, obično volove, rjeđe konje. Zglobovi, koji su potrebni radi lakšeg okretanja kad se dođe na kraj njive, bili su isto drveni, a ponegdje su se zvali krpeljuše.

Ralica je bila vrlo vrtljiva i orač ju je morao stalno držati čvrsto u rukama,a u radu su mu bila potrebna još dva , a ponekad i tri pomagača. Ralica je godinama usavršavana. Dodavani su joj novi dijelovi, često puta od željeza, s čim je postajala manje vrtljiva, pa je uz naučenu zapregu, uz nju mogao raditi samo jedan orač. Kod prvih ralica i volunjska zaprega je bila opremljena starinskim jarmom i teljuzima.

Prva usavršavanja sprava za oranje odnose se na početak primjene željeznog lemeša, plužnih kolica, druge ručice i ponegdje plužne daske.

Željezni lemeš uvijek je oštar na obje strane (kao kod pluga za preoravanje), pa svojim oblikom podsjeća na lopatu i ašov. U početku ralica nema plužne daske pa ne može prevrćati zemlju na jednu stranu kao plug, nego je samo ruje i donek­le razbacuje podjednako na obje strane. Ralica u početku ima samo jednu ručicu, a gredelj je redovito dugačak i ide u početku do samog jarma. Ralica je dakle oraća sprava sa simetričnim lemešom, bez kolica i bez plužne daske.

Drvene oraće sprave počinju nestajali početkom ovog stol­jeća, da bi već dvadesetih i tri­desetih godina u našim krajevi­ma bile rijetkost, a i ono malo što je upotrebljavano služilo je samo za posebne manje pos­love.

U prelazu s ralice na drveni i poludrveni (poluželjzni) plug po­javljuje se nekoliko vrsta sprava za oranje, koje su ujedno i usa­vršena ralica i prvi plugovi. Istovremeno drveni plug ima sve više željeznih dijelo­va. Od drveta mu je samo gredelj, ručice i veći dio plužnih kolica. Potrebne zglobove je umjesto drvenih krpeljuša ovdje zamijenio podesan sindžir ili me­talne alke.

Tzv. glava pluga: crtalo, lemeš, plužna daska, plaz i us­pravna jaka šipka sa šarafom za dublje ili pliće oranje, pot­puno je od željeza. Kod ovog pluga se može na lak način ski­dati crtalo i lemeš, da se klepaju i oštre kad se istupe. Plug crtalom odsijeca, lemešom podsijeca, a daskom potpuno prevrće brazdu. Na taj način je oranje temeljitije i mnogo kvalitetnije od oranja s drven­im plugom.

Klikni na foto...

Dolazi i do izmjena jarma na volovima. Jaram je sada bez teljuga i može se lakše podešavati prema debljini vrata vola. Jadnostavnije ih je uprezati i isprezati kad vuku plug, zubače, kola ili zimi saone.

Sredinom dvadesetih i počet­kom tridesetih godina 20. stol­jeća imućniji težaci u Bosanskoj Posavini započeli su nabavljati plugove rađene potpuno iz žel­jeza. Svi dijelovi pluga i kolica su iz željeza, bez ijednog koma­dića od drveta. Ovi plugovi imali su i drugačije, točnije po­dešavanje za pliće i dublje oranje. U to vrijeme u mnogim se selima oralo konjima i ti su plugovi bili nekako kao i rađeni za konjsku zapregu, iako se, iste plugove moglo koristiti i za volunjsku, ali i mašinsku vuču.

Ovi plugovi bili su jaki, čvrsti i stabilni, te je mogao orati, a da ga orač i ne pri­država za ručicu, već da pored njega korača. Prvih godina nakon njihovog po­javljivanja ti plugovi bili su velika atrakcija. Oko njih se na pijacama i u dućanima toga doba, okupljle velike mase ljudi, gledale ih, mjerkale i s posebnim poštovan­jem dodirivale. Ti novi plu­govi bili su i lijepo obojeni, najčešće u crvenu i zelenu boju, što im je također dava­lo poseban izgled.

Ugledavši se na ove plu­gove, počeli su i neki po­savski kovači izrađivati slič­ne plugove, koji su također bili napredak u odnosu na drveni ili poluželjezni plug.

 

 

Istraživanje Sveučilišta u Zagrebu

Sredinom tridesetih godina 20. stoljeća, Sveučilište u Zagrebu spro­velo je veliko istraživanje pod nazivom "Oraće sprave u Hrvata", koje je vodio Branimir Bratanić.

Zanimljivo je da su upravo dragocjene podatke o oraćim spravama, istraživačima iz Zagreba, dali ljudi iz Bosanske Posavine. Tada su poseb­no istaknuti: Markan Čolić, seljak iz Pećnika, Anto Paradžik iz Čardaka, Petar Grgić iz Tremošnice gornje, Vlado Vodinac, gimnazijalac iz Gorica, fra. F. Filipović, župnik iz Ulica, Ivan Ev. Zirdum, župnik Boće, Mika Lovrić-Antićević seljak iz Zovika, fra Valerije Filipović župnik iz Du­brava, fra Petar Ević, župnik iz Špionice...

Siječanj 2011.