Poplava rijeka Bosne i Save 1932.

Bosanski Šamac-Bosanski Brod-Županja, 21. ožujka

Vodostaj Save kod Bosanskog Šamca jučer je iznosio 324 centimetra iznad normale, a danas 536! Kod Županje iznosi 788 cm. Kod Broda Sava je jučer narasla za preko četiri i pol metra i izlila se na bosansku stranu.

Bosanski Šamac, 22. ožujka

Zaustavljen je nagli porast rijeke Save. Kod Bosanskog Šamca on danas iznosi samo 14 centimetara za 24 sata.

Bosanski Brod, 10. travnja

Nove padavine i rast desnih pritoka rijeke Save, natopljenost obrambenih nasipa, uvjetovale su dosta tešku situaciju u dolini rijeke. Najkritičnije je stanje kod Bosanskog Broda. U obranu nasipa angažirana je i vojska.

Beograd, 15. travnja

Ministarstvo unutarnjih poslova izdalo je danas priopćenje o stanju voda u zemlji. U priopćenju se kaže da su "neprekidne kiše na cijeloj teritoriji, kao i kiše sa snijegom u Bosni i u gornjem slivu Save, za posljednja tri dana, pogoršale još više ionako teško stanje i izazvali nova plavljenja na desnoj obali Save. Sava nadolazi od Slavonskog Broda do ušća rijeke Drine. Obrambeni poslovi na nasi­pima izvode se dosta teško zbog hladnog vremena ...

Zabilježene su nove poplave na dijelu Svilaj-Bosanski Šamac. Na području vodne zadruge Novi Grad-Sava poplavljeni su i oni dijelovi zemljišta koji do sada nikada nisu bili plavijeni ... Tu je voda toliko nadošla da se sada radi samo na evakuiranju pučanstva i stoke, dok je svaki rad na osiguravanju nasipa nemoguć. Od ušća Bosne do Brčkog, glavni nasip Šamac-Domaljevac, na cijeloj dužini voda preljeva. Ukupna dužina nasipa preko kojeg voda prelijeva je oko deset kilometara. Svakog sata plave se nove i nove površine.

Obrana se sada vrši nasipom Vidovice-Orašje-Donja Mahala-Dolinski nasip do Koštice i odatle do sela Boka, općinskim putem, i to sve pomoću tzv. "zečijih nasipa", pošto je nivo vode van korita svugdje prešao krunu nasipa. Na ovom dijelu sad se nalazi pod vodom osam sela sa 600 domova i 3800 stanovnika. Iz ovih sela evakuirano je do sada 2500 duša i 12.000 grla stoke. Evakuiranje i dalje traje.

Pored Save i rijeka Bosna izlijeva se također i ugrožava već i samu varoš Bosanski Šamac. Žrtava do sada nema, ali nestaje hrane za ljude i stoku.

Sava kod Bosanskog Šamca dostigla je visinu znatno veću od pet metara iznad normale i ako nadođe još samo 30 centimetara, biće poplavljena mjesta koja do sada nikada nisu plavijena."

Brčko, 15. travnja

Od naglog porasta Save, nasip koji ide od Bosanskog Šamca do Domaljevca, u toku jučerašnjeg dana, uslijed velikog pritiska vode, popustio je u potpunosti u dužini od dva kilometra i voda uz veliku buku plavi sela Tišine, Domaljevac, Grebnice i dalje prema selima Hasići, Batkuši, Brvniku ...

Grad Šamac opkoljen je sa sviju strana vodom, koja probija ispod nasipa.

Poplavljena su sela Prud i Vrbnik.

Sreska ispostava u Bosanskom Šamcu zatražila je hitnu pomoć od Kraljevske banske uprave u Sarajevu u stočnoj i ljudskoj hrani. U tijeku jučerašnjeg dana evakuirano je oko 2000 stanovnika i velik dio stoke.

U gradu Brčkom rijeka je dostigla visinu od 770 cm i zahvatila gvozdeni most u centru grada i nekoliko zgrada.

Brčko, 17. travnja

U srezu Brčko stanje je izuzetno teško. Pučanstvo sa strahom dočekuje sate koji slijede. U Brčkom je već nemoguće mjeriti visinu vode, jer je cijela mjera prelivena i nalazi se pod vodom. Mjera je bila 8 metara iznad normale. Oni koji su mjeru postavili prilikom gradnje gvozdenog željezničkog mosta nisu mogli ni pretpostaviti da će voda tu mjeru preći.

U najtežem se položaju nalazi Orašje, gdje je porušeno preko stotinu kuća.

Cijelog jučerašnjeg dana iz Orašja su se čuli očajni telefonski pozivi za pomoć. U Brčkom su vlasti zadržale privatni brod "Srbin" i uputile ga sa dva šlepa na mjesto nesreće radi spašavanj ljudi i stoke ... Jučer u jutro stigao je u Brčko i brod "Slovenac", koji je upućen iz Beograda sa četiri šlepa ... U Brčkom je organiziran odbor građana za smještaj i zbrinjavanje postradalih od poplave, a školske kuhi­nje podmlatka Crvenog križa i vojnički kazani poslužiće za prehranu postradalih.


Samo se sreći može zahvaliti što nema ljudskih žrtava. Stradalo je puno stoke. Od Šamca do Brčkog niz rijeku Savu potopljena su sva sela. Iz nabujale vode vire samo krovovi i dimnjaci.

Bosanski Šamac, 17. travnja

Vojska je evakuirala selo Prud. U tijeku je evakuacija Domaljevca. Evakuacija se obavlja sa 100 čamaca i šest pontona. Ista opasnost prijeti i Tišini, Grebnicama i Brvniku. Broj evakuiranih nemoguće je utvrditi, jer stalno pristižu novi stradalnici. Sve prostorije škola, zabavišta i Sokolski dom puni su svijeta. Banska uprava iz Sarajeva poslala je 50.000 dinara. Započela je evakuacija i jednog dijela grada.

Beograd, 17. travnja

Po prvi puta saopćenjem se javlja i Odbor za odbranu od poplava: "Lijepo vrijeme i izlivanje Save uslijed prodora na dijelu nasipa Šamac-Orašje, uticalo je da se zaustavi porast Save između Broda i Šamca, gdje je vodostaj opao za nekoliko centimetara ... Zaustavljeno je prelijevanje vode preko nasipa B. Brod-Klakar i na putu B. Brod - Lužani. Stanje Brod- Klakar ipak je i dalje kritično, ali se vjeruje, da će nasip izdržati ako ne bude vjetra i većih talasa ... Na poplavljenom području vodene zadruge Novi grad ispod Broda stanje se od jučer pogoršalo i voda je poplavala i zemljište koje ranije nije nikada plavila. Radi se na evakuaciji i na spašavanju ljudi i stoke ...

Prodor na branjenom putu-nasipu Vidovice-Orašje je proširen i voda je za ne­pun sat poplavila varošicu Orašje i sela Donju Mahalu, Tolisu, Ugljaru, Kostrč i Matiće ... U tim selima voda je dostigla visinu veću od jednog metra. Brzi nadolazak vode znatno je otežao spašavanje. Na dijelu Šamac-Brčko nalazi se deset šlepova i dva broda riječne plovidbe. Radi spašavanja upućen je na to područje i brod "Vojvoda Putnik" sa šest praznih šlepova. Porušeno je oko 160 kuća. Nasip na lijevoj obali Save od Broda do Županje, dva kilometra uzvodno od Županje, odronio se i slegao s unutarnje strane na dužini od 20 metara, ali se napornim radom uspjelo nasip ojačati i utvrditi. Situacija na ovom području je još uvijek kritična jer je vodostaj porastao za četiri centimetra. Za posljednja 24 sata vodostaj je kod Brčkog porastao za 2cm, kod Rače za 9 cm, Mitrovice za 10 cm ...

Sve desne pritoke Save danas su u opadanju osim Drine ... "

Beograd, 18. travnja

Sinoć se ponovo oglasio Odbor za obranu od poplava:

U donjem toku rijeke Bosne i nizvodno od Bosanskog Šamca niz rijeku Savu jučer i tijekom noći naglo se vršila evakuacija stanovnika iz sela Vidovice, Kopanice, Tolise, Donje Mahale, Ostrovca (?), Matića, Boka, Ugljare, Orašja ...

Stanovništvo je skidano sa tavana, dok je stoka stajala već do polovine u vodi. Prevezeno je u Brčko oko dvije tisuće stanovnika i oko dvije tisuće grla stoke. Drugi dio evakuiranog stanovništva smješten je dijelom u Slatini, a dijelom u Županji. Na ovom dijelu, gdje je situacija sada najteža, žrtava nije bilo. Varoš Bosanski Šamac i dalje se brani sa svih strana. Obrana od Save, s lijeve strane rijeke na području Bosutske vodne zajednice od Broda do Šamca vrši se uspješno. Od Šamca do Županje radi se još uvijek s pojačanim brojem ljudstva. Dio nasipa kod Županje je učvršćen i za sada nema problema. Jučer se na području Babine Grede pojavio jak izvor podzemne savske vode, ali je tijekom noći zatrpan ...

Iz poplavljenih sela na dijelu Bosanski Šamac-Brčko evakuirano je do sada 7.300 stanovnika i 11.400 grla stoke. Evakuacija i dalje traje ...

Orašje-Brčko, 18. travnja

Jučer je u Brčko stigao prvi transport poplavljenih u četiri šlepa. U šlepovima je došlo oko 1000 ljudi, žena i djece i oko 2000 grla stoke. Po izjavama popla­vljenih sitna stoka nije spašena. Spašeno je uglavnom pokućstvo, koje su mogli ponijeti na leđima, sve ostalo je propalo. Poplava u Orašju, Ugljari i Donjoj Mahali bilaje strahovita. Prema pričanju stradalih ljudi u selima, bili su na oprezu već nekoliko dana, sumnjajući u izdržljivost nasipa. Jednog jutra oko 5 sati (vjerovatno se misli na 14. travanj, prim. ured.) iznenada se razlijegao pucanj prangija i zvonjava zvona, koja su zvonila na uzbunu. Voda je provalila nasip i jurila preko polja u velikom valu. Pučanstvo je bilo zbunjeno, nije lagano bilo odrediti smjer svog bjekstva. Potrčali su u jače i višlje kuće, na trenutak ostavlja­jući i svoju stoku. Voda je u svim selima provalila u sve kuće. Općinski ljekar iz Orašja, videći da je nesreća neizbježna, izveo je iz kuće ženu i djecu. Odmah poslije toga kuća se pod naletom vode srušila. U Ugljari i Donjoj Mahali, vodaje ušla u škole u visini od metar i pol. U ovim školama upropaštena je sva arhiva i namještaj ... Danas se očekuje i drugi transport stradalnika, koji će također biti primljen u Brčkom ...

Orašje-Brčko, 19. travnja

U nekim selima pučanstvo nije htjelo napustiti svoje poplavljene domove, pa je bilo slučajeva i prisilnog evakuiranja.   Ima sela u kojima još uvijek nije dostavljena hrana, pa narod i stoka gladuju .

Voda je izgleda prestala da raste?

Bosanski Šamac, 19. travnja

Danas su zabilježeni prvi znaci stagnacije rijeke Save. Ipak broj evekuiranih i dalje raste. Računa se da danas u Bosanskom Šamcu ima na hrani oko 6.000 ljudi i približan broj grla stoke. Istovremeno u okolnim selima nalazi se još oko 4.000 ljudi čije su kuće i gospodarski objekti također pod vodom ...


Banska uprava Drinske banovine poslala je do sada na ime pomoći 70.000 dinara, a Crveni križ 10.000 dinara i dva i pol vagona hrane. Ova pomoć je izuzetno mala, ako se uzme u obzir broj postradalih ljudi i stoke. Među evakuira­nom pučanstvu ima i dosta bolesnih, te oko 20 porodilja. Prilikom prevoza naro­da iz Domaljevca u Babinu Gredu, rodila je jedna seljanka iz Domaljevca dijete u šlepu. U Babinoj Gredi smješteno je do danas preko 500 izbjeglica iz Domaljevca.

Brčko-Bosanski Šamac-Orašje, 21. travnja

Ministri Stojanović, Pucelj i Radivojević doputovali su jutros u Šamac i obišli zgrade u kojima je smješteno pučanstvo s poplavljenih područja. Ministri su predali 60.000 dinara na ime prve pomoći. Tada se između ostalog čulo da je u Drinskoj banovini evakuirano ukupno 30.326 ljudi i 58.000 grla stoke. Pod vodom se nalazi oko 170.000 hekatra, od ukupno 350.000 koji se štite obram­benim nasipima ...

Pomoćnik bana Drinske banovine dr. Hadžiomerović, koji je u pratnji načelni­ka poljoprivrednog odjeljenja Stanisavljevića, obišao poplavljena područja, dao je novinarima izjavu u kojoj je između ostalog rekao: "S evakuacijom je najteže išlo u srezu Bosanski Šamac. Pučanstvo toga kraja smješteno je dijelom i u Vrbaskoj banovini, u Modriči, na banovinskom imanju "Petar Mrkonjić", zatim na Nadbiskupskom imanju "Filomena" i pustari Dundjerskog.

Evakuirano pučanstvo sreza Brčko, smješteno je najviše u samom gradu, gdje su ispražnjene sve škole."

Na pitanje novinara, što će se poduzeti da se izbjegnu slične katastrofe u budućnosti, dr. Hadžiomerović je odgovorio:

"U Bosanskoj upravi izrađen je projekt za osiguranje desne obale Save od Bosanskog Šamca do Obrenovca. Sam nasip koštao bi oko 65 miliona dinara i oko 58 miliona drugi neophodni objekti."

 

 

Mato Krajinović, Posavski narodni kalendar za 1997. godinu

Travanj 2011.