Posavska zemlja


Čini se da je najtočnije i najprihvatljivije određenje Bosanske Posavine, dao dr. Stjepan Blažanović u svojoj knjizi "Bosanska Posavina", Orašje 1993. godine. Prema njemu Bosanska Posavina predstavlja prostor smješten s desne strane toka Save od Dubočca do Brčkog. Ovaj prostor obuhvaća Brod, Odžak, Bosanski Šamac i Orašje te dijelove općina s većinskim hrvatskim stanovništvom: Komarica (7 hrvatskih sela i Kotorsko iz općine Doboj), Tramošnica (Donja i Gornja Tramošnica, Turić i Ledenice iz općine Gradačac), Modriča (s većinskim hrvatskim stanovništvom). Na ovom prostoru živjeli su većinom Hrvati, koji sebe nazivaju Posavci ili Posavljaci.

Bosanska Posavina je zaokružena kulturno-povijesna i ekonomska jedinica hrvatskog naroda unutar Hrvatske Republike Herceg Bosna i Republike Bosne i Hercegovine. Granice Bosanske Posavine su približno ocrtane na Vence-Owenovoj karti, a detaljnije ih dr. Blažanović opisuje ovako:

Od skele na Savi kod Dubočca u pravcu ¤ 243, kroz šumu prema potoku Orljak, sijekući put koji vodi za Omeragiće, preko polja na ušće Ljupljenice, uzvodno do G. Kalenderovaca, uzvodno do ¤ 191 (Siljevina), putem preko ¤242 prema D. Ljupljenici, putem preko Carevine do ¤ 289 (na putu od G. Cerana prema Marićima), do ¤ 284, putem do raskrižja na Tomasovom brdu, putem do skretanja za Drežnicu (Majića brdo) prema ¤ 295, dalje prema Rašićima, Ravlićima (¤ 153) prema Kotorskom na tok rijeke Bosne, te nizvodno do Podnovlja, Dugog Polja, Dobor kule, ¤ 105 pa preko rijeke Bosne na ušće rijeke Babešnice, te uzvodno do D. Riječana, ¤ 140, preko Cerova do G. Dobrinje na Otešku rijeku do ¤ 106, G. Kladari, Gložik, putem do Živkovog Polja i ¤ 103 uz prugu do Borovog polja, zatim do ¤ 100 preko Begovih bara do ¤ 133 u G. Bjeljevini prema Kikićima, te prema A 137 odatle putem preko pruge i puta Šamac-Gradačac na St. Lateralni kanal do ¤ 104 (Tuzlani) prema ¤ 179 izlazećina put u Turiću, zatim u Liporašće ¤ 214 (Bandera) putem za G. Žabar 2 km do skretanja za selo Briježnicu, zatim preko potoka Briježnica prema Brđanima ¤ 130, niz potok Četnicu do puta Ormanica-Županja, zatim dolje magistralnim putem do D. Hrgova, preko tunela Ormanica do Donje, Srednje i Gornje Špionice prema G. Hrgovima prema Bijeloj, Lipovcu, Maoči, Strepcima, G. Zoviku, ¤ 260, zatim putem prema G. Dubravicama, odatle lijevom stranom puta koji vodi iz Čelića prema Brčkom, te sredinom grada prema mostu na Savi.

Klikni na foto...

Veličina Bosanske Posavine bi bila oko 2000 km2 i gdje bi živjelo oko 250 000 stanovnika.

 

Posavski narodni kalendar za 1995.


Studeni 2011.