Prezimena u Balegovcu prije 230 godina

MATICA VJENČANIH župe PODVUČIJAK
od 1773 – 1787. godine
ZA BALEGOVAC

Mi nismo odlučivali gdje ćemo se roditi, ali rodna kuća, rodno selo, župa, grob oca i majke, brata sestre, prijatelja i poznanika su za svakog čovjeka sveta mjesta, stoga za svakoga zanimljiva i privlačna jer pred našim očima kriju i sakrivaju tolike tajne nama nepoznate. Da bismo barem malo odškrinuli povijest Balegovca staru 294 godine (Balegovac se prvi puta spominje 1715 godine) dao sam si truda i prepisao Balegovčane iz najstarijeg zapisa:  Matica vjenčanih župe Podvučijak od 1773 – 1787. godine koju je pokojni fra Grga Vilić preveo sa originala koji je pisan latinicom na bosančici. Evo nam dakle prilike da vidimo tko je prije 236 godina stanovao na ovom području. Dvadeset dva bračna para iz Balegovca  kroz to vrijeme obećali su ljubav i vjernost do groba, izgovarajući svoj neopozivi ''DA''. Krenimo redom!

Dana 26. travnja 1774.
Svakah, ispunivši po naredbi svetog sabora Tridentinskog i nenašav nikakove zaprike, vinča jah  fra Gargo iz Vareša  parok, Nikolu sina p. Ilie LABUD  iz Balegovca, s Mnadom kćeriu Ivana Luića iz Dubice. Svidoci biše Dujam Lebić iz Dubice, Mihat JOVIĆ iz Balegovca, i Matiana ž. Antuna KOVAČ iz istoga mista.

Dana 17, listopada 1774.
Svakah, ispunivši po naredbi svetog sabora Tridentinskog i nenašav nikakove zaprike, vinča jah fra Marian Ćorić parok, Franu sina Marka BARUKČIĆ iz Balegovca, s Ružicom kćeriu pok. Nikole Jovića iz Velike. Svidoci biše Andria Varešlia, Antun Barukčić, i Mara domaćica Andrie Varešlie.

Dana 19. studenoga 1775.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Šimun Filipović iz Seone parok, uz međusobni pristanak prid prisutnima vinčao sam: Filipa sina Luke ŠABANOVIĆ iz Balegovca, sa Ružom kćeri Mate Jelečkovića iz sela Pećnik. Svidoci biše Ivan ČOLIĆ, Andria ŠABANOVIĆ, i Maria ŠABANOVIĆ, svi iz sela Balegovac.

Dana 11. veljače 1776.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Šimun Filipović iz Seone parok, uz međusobni pristanak prid prisutnima vinčao sam: Ivana sina Ilie LABUD iz sela Balegovca, sa Jelom kćeri Ivana Udovčić iz Travnika. Svidoci biše Anto KOVAČ, i Nikola LABUD, i Maria LABUD, svi iz sela Balegovac.

Dana 25. studenoga 1777
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Šimun Filipović iz Seone parok, uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Petra sina Ivana JOVIĆ iz sela Balegovac, sa Mariom kćeri Luke Gargića iz Srnave. Svidoci biše Jozo JOVIĆ, i Mio JURKIĆ, i Matiana JOVIĆ, svi iz sela Balegovac.

Dana 24. veljače 1778.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Šimun Filipović iz Seone parok, uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam:Iliju sina Nikole Stanića iz sela Garevo, sa Anom kćeri Joze BARUKČIĆ iz sela Balegovac. Svidoci biše Petar Stanić, i Mio Stanić, i Maria Šabanović, svi iz Gareva.

Dana 20. veljače 1781.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Marko Marinić iz Vareša parok, uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Ivana sina Joze JOVIĆ, sa Mariom kćeri Mariana BARUKČIĆ. Svidoci biše Božo SAMARDŽIĆ, Mio JURKIĆ, i Manda žena Bože Samardžića, svi iz Balegovca.

Dana 14. listopada 1781.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Gargo iz Vareša parok, uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Marka sina Mie Raiča iz Kornice, i Mandu kći Jure Babića iz Dubice. Svidoci biše Juro Paradžiković, Petar Raič, obadvoica iz Kornice i Kata žena Ivana DOŠLIĆ iz Balegovca.

Dana 28. sičnja 1782.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Gargo iz Vareša parok, uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Miu  sina Marka BARUKČIĆ iz Balegovca, i Luciu kćer Martina VROVAC iz istoga mista. Svidoci biše Šimo Ćorić iz Smrekovca, Ivan DOŠLIĆ, i Maria žena Andrie VAREŠLIĆ iz Balegovca.

Dana 13. sičnja 1783.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Gargo iz Vareša parok, uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Gargu sina Mie UDILJKA iz Balegovca, i Cvitu kćer Nikole BEKAVC iz istog mista.. Svidoci biše Ivan TROGRLIĆ, Nikola UDILJAK i i Tomuša žena istoga Nikole, svi iz spomenutog mista.

Dana 20. sičnja 1783.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Gargo iz Vareša parok, uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Šimu sina Mariana UDILJKA iz Balegovca, i Mandu kćer Ilie ŠARIĆ iz istog mista. Svidoci biše Dujam Lebić iz Dubice, Abraham MARNJAVAC, i Kata žena istoga Abrahama iz Balegovca.

Dana 26. sičnja 1783.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Gargo iz Vareša parok, uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Miu Samardžića iz Kaceovića, i Mariu kćer Luke ČOLIĆ iz Balegovca. Svidoci biše Božo Matić,  Mato Šimić, oboica iz Pećnika, i Pavica žena Marka Leovca iz Svilaja.

Dana 12. svibnja 1783.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Gargo iz Vareša parok, uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Šimu sina Garge PULJIZ iz Balegovca i Petru kćer Garge MARNJAVC iz istog mista. Svidoci biše Juro PULJIZOVIĆ, i Ivan DOŠLIĆ, iz Balegovca,  i Marija Perišić iz Varbovca.

Dana 2. lipnja 1783.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Gargo iz Vareša parok, uz međusobni pristanak prid svidocima vinčao sam: Jozu sina Ante UDILJKA iz Balegovca i Mandu kćer Ante Bošnjakovića iz Lovreča. Svidoci biše Mato MARNJAVAC, Franjo UDILJAK, i Božica žena Jakova UDILJKA, svi iz Balegovca.  

Dana 6.studenoga 1784.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Ambroža Vučković parok, uz uzajmni pristanak prid svidocima vinčao sam: Andriu sina Ivana ČOLIĆ iz Balegovca sa Ružom kćeri Ivana DOŠLE iz Balegovca. Svidoci biše Mio JURKIĆ, i Nikola ČOLIĆ, i Kata JURKIĆ, iz Balegovca.

Dana 30.sičnja 1785.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Ambroža Vučković parok, uz uzajmni pristanak prid svidocima vinčao sam: Marka sina Mie Jurišića iz Pećnika, sa Ivkom kćeri Joze BARUKČIĆ iz Balegovca. Svidoci biše Anto Jurišić, i Ruža Jurišić iz Pećnika.

Dana 20.srpnja 1785.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Ambroža Vučković parok, uz uzajmni pristanak prid svidocima vinčao sam: Juru sina Petra JURKIĆ iz Balegovca, sa Anđom kćeri Ante ČOLIĆ. Svidoci biše Božo SAMARDŽIĆ, Šimo JURKIĆ, i Kata DOŠLIĆ, svi iz Balegovca.

Dana 21.sičnja 1787.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Tadija Gašić iz Teševa parok, uz uzajmni pristanak prid svidocima vinčao sam: Ivana sina Joze JOVIĆ iz Balegovca, sa Mariom kćeri Ivana Luića iz Pećnika. Svidoci biše Mato Jović, Marko Babić, Ivka Mukić.

Dana 21.sičnja 1787.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Tadija Gašić iz Teševa parok, uz uzajmni pristanak prid svidocima vinčao sam: Nikolu sina Joze TADIĆ iz Balegovca, sa Katom  kćeri Martina Čolića iz Pećnika. Svidoci biše Ivan NUIĆ, Tadia MARIĆ, Ruža BARUKČIĆ, svi iz Balegovca.

Dana 21.sičnja 1787.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Tadija Gašić iz Teševa parok, uz uzajmni pristanak prid svidocima vinčao sam: Marka sina Ante ILIČIĆ iz Balegovca, sa Mariom  kćeri Ivana LABUD. Svidoci biše Šimo SAMARDŽIĆ, Petar ILIČIĆ, Maria SAMARDŽIĆ, svi iz Balegovca.

Dana 27. studenog 1787.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Ivan Bukvić iz Tarnovaca parok, uz uzajmni pristanak prid svidocima vinčao sam: Juru BARUKČIĆ, i Anu JOVIĆ. Svidoci biše Šimo SAMARDŽIĆ, i Jakov PAUREVIĆ, svi iz Balegovca ove parokie.

Dana 27. studenog 1787.
Navistivši zaredom na tri zapovidne svetkovine pod svetčanom pučkom misom i nenašavši nikakve zakonite zaprike, ja fra Ivan Bukvić iz Tarnovaca parok, uz uzajmni pristanak prid svidocima vinčao sam: Antu JOVIĆ iz Balegovca, i Luciu Luić iz Dubice. Svidoci biše Mio JURKIĆ, Ivan JOVIĆ, i Maria JOVIĆ, svi iz Balegovca ove parokie.

Prezimena abecednim redom

1.     Barukčić
2.     Bekavac
3.     Čolić
4.     Došlić
5.     Došlo
6.     Iličić
7.     Jović
8.     Jurkić
9.     Kovač
10.     Labud
11.     Marić
12.     Marnjavac
13.     Nuić
14.     Paurević
15.     Puljiz  
16.     Puljizović
17.     Samardžić
18.     Šabanović
19.     Šarić    
20.     Tadić    
21.     Trogrlić
22.     Udiljak
23.     Varešlić
24.     Vrovac

P.s. Idemo dok je zima listati stare knjige i tražiti što ima zapisano o našoj prošlosti!    
Ako nešto imaš, nemoj to držati samo za sebe. Podijeli to s drugim pa će biti obostrana sreća.

 

Vaš župnik Pavo Brajinović

 

05.02.2009.