Ukidanje nekih svadbenih i pogrebnih običaja u Posavini

U svibnju 1934. godine, pod predsjedavanjem nadbiskupa vrhbosanskog preuzvišenog g. dr. Ivana Šarića, u Sarajevu je održana dekanska konferencija, na kojoj se raspravljalo o raznim pitanjima pojedinih župa. Posebno su bili zan­imljivi zaključci dekanske konferencije koji se odnose na ukidanje nekih svad­benih i pogrebnih običaja u brčanskoj i šamačkoj dekaniji.

Evo zaključaka koji se odnose na brčansku dekaniju:

-    Čim se starješina mladoženje najavi za prošnju djevojke župnik će tražiti, da se zaruke obave najdalje u roku od 8 dana, a iza njih slijediće odmah navještaji, tako da sve skupa traje najviše mjesec dana. Ukida se tzv. prstenski ručak, t.j. ručak prigodom zaruka.

Kad god je to moguće, imaju se zaruke svih onih, koji se budu u jesen ženili, obaviti u isto vrijeme, i to prije Svih Svetih, a vjenčanje neka bude o sv. Katarini.

Rodbina i s jedne i s druge strane neka ne očekuje nikakvih prosidbenih daro­va. Jedino se starješina mladoženje mora pobrinuti, da djevojka dobije nužnu odjeću, ili, ako joj nije potrebna, neki doprinos u novcu.

Tzv. "jabuka" dokida se.

Tzv. "kolači" što ih nose žene, a skopčani su s velikim troškom, dok od njih zapravo nema niko koristi, ukidaju se.

Kupovanje pamuka za prikazivanje darova, ukida se.

Kod izmirenja pred župnikom, kad djevojka prevari, uzimaju se u obzir samo troškovi, koji su prema ovoj naredbi dopušteni.

U pogledu vjenčanja donesene su za ovu dekaniju slijedeće odredbe:

-    Prilikom vjenčanja poziva se samo bliža rodbina i najbliži susjedi. Pozivanje čitava sela zabranjuje se. "Pir" ili svadbeno veselje traje od časa vjenčanja pa do iza večere istoga dana. Večera uoči dana vjenčanja ukida se. Na vjenčanje idu
samo dvoja ili najviše troja kola. Ciganska glazba zabranjuje se. Kolo i pjevanje kod crkve prilikom vjenčanja zabranjuje se.


"Samodošle" i oni, koji se ne drže troškovnika, plaćaju za vjenčanje povišenu taksu od 100 dinara. Kod svadbenog veselja, samo je jedno darivanje mlade i poslužitelja, tzv. "aščija". Pranje nogu kod kuma ukida se.

Zatim se propisuju slijedeće naredbe prilikom sprovoda u istoj dekaniji:

- Alkoholna pića kod ukopa mrtvaca zabranjuju se, jer često zbog toga dolazi do pijanstva, svađe i tučnjave. Ručak se daje samo onima koji prave mrtvački lijes i kopaju grobnicu, te svima od rodbine, koji su izdaleka došli.

Za šamačku dekaniju propisana je ova naredba:

1.      Zaruke neka budu samo petkom.

2.      Ukida se "svila" ili obilježje ili "amanet".

3.      "Ljudi" se smanjuju na dva čovjeka i domaćina.

4.      "Žene" se ukidaju.

5.      Zabranjuje se prilikom vjenčanja svaka svirka i kolo pred crkvom, a cigani u selu.

6.      Dopušta se najviše 5 kola svatova.

7.      Vjenčanje neka se obavlja u prvu srijedu iza 3 oglasa, ako nema posebne zapreke, kao na primjer kvatre.

8.      Prigodom pokopa ukida se "daća", a drugo može ostati po uviđavnosti domaćina i mjesnog župnika.

9.      Ukidaju se "babine", a "ponude" ostaju.

 

U radu ove dekanske konferencije iz Posavine su sudjelovali:

Kanonik i plehanski arhiđakon preč. g. Marko Nedić, preč. g. Franjo Momčinović, zač. prisjednik duh. stola, dekan derventski, preč. g. Msgr. dr. Ilija Violoni, zač. kanonik, dekan brčanski, preč. o. fra Valerije Filipović, dekan šamački i preč. g. Jakov Barišić, zač. prisjednik duh. stola i župnik u Gradačcu.

 

Konzultirana literatura: Posavski narodni kalendar za 1997. godinu

Veljača 2011.