Zemljopis za početnike

U početku stvori Bog Bosansku Posavinu. Posavina bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanima, i Duh Božiji lebdio je nad vodama. I reče Bog: „Neka bude svjetlost!“

I vidi Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć.

Tako bude večer, pa jutro – dan prvi.


  Pogled na Posavinu, odozgor:


 

 

 

 

Dan prvi

 

 

 

 

U vrijeme ponijskog brončanog doba

 

 

 

 

U vrijeme Ilira

 

 

 

 

U vrijeme kralja Tomislava

 

 

 

 

U vrijeme Stjepana Kotromanića

 

 

 

 

U vrijeme dolaska Turaka

 

 

 

 

U vrijeme turske vladavine

(granica je bivala jedan sat hoda od desne obale rijeke Save)

 

 

 

 

U vrijeme dolaska Austrije

 

 

 

 

U vrijeme Kraljevine Jugoslavije

(po sporazumu Cvetković-Maček)
 

 

 

 

 

U vrijeme Ante Pavelića

 

 

 

 

U vrijeme Josipa Broza Tita

 

 

 

 

U vrijeme Franje Tuđmana, Gojka Šuška, Mate Bobana & Co

(dva mala žuta džepića..., oj živote!)

...........................................

is

Svibanj 2010.