U raljama

Medijski morfij za nekoliko posto pravih pacijenata pretvara se u teror za sve druge, no zanimljivo je da na tom medijskom teroru inzistiraju svi: i HTV i RTL! Je li i to dio strateškog partnerstva? Jesu li te note pisane u Londonu? Je li moguće da je izdaja tako sveobuhvatna, tako hladnokrvna i tako profesionalna? >>>više

 

Kako to misliš, skratiti?

Taman otvorin fejzbuk da vidin je li se srušija sistem pošto me nije bilo par uri, kad iz kužine čujen KLO, KLO. Koju gospu sad tamo može kloklotat, upitan se. Aj dobro, odložin i kavu i laptop, oden do kužine, kad tamo iman šta vidit  >>>više

 

Udarac o dvorska vrata

Svi smo gledali unatrag prema dvoru kao što se pro­matra dalek oblak dima i čeka na plamen. I zaista, usko­ro smo vidjeli kako kroz široko otvorena dvorska vrata ulaze konjanici. Podigla se prašina, zastrla sve, samo su svjetlucali šiljci visokih sulica.

>>>više

 

Jozica i Margarita

bilo je sedam navečer. Autobus za Zagreb polazio je za sat vre­mena. Novi snijeg bio je već zabijelio. Jozica i Margarita s teškim su vrećicama u kojima su bili krumpir, kiseli kupus, srneći odresci i dvije litre rakije od drijenka, koje su im natrpali Margaritini ro­ditelji, svratili k Vratniku. Jozica mu je htio vratiti revolver. Bilo mu se žao odvojiti od njega. Osjećao se bolje s njim. >>>više

 

Koridor

Međutim, poslije pada Bosanskog Broda, kada su Srbi zaprijetili granatira­njem Slavonskog Broda i mogućim forsiranjem napada preko Save, vrlo brzo uspostavljen je kontakt i postignut dogovor sa srpskom stranom. >>>više

Zabranjeno sjećanje

Tragedija koja je uslijedila bila je najveća u cjelokupnoj hrvatskoj vi­šestoljetnoj povijesti, a u hrvatsku povijest ušla je pod nazivom Bleiburška tragedija - prema austrijskom gradiću Bleiburgu u blizini kojega je započela tragedija hrvatskih izbjegli­ca, ili Hrvatski križni put - prema kolonama smrti u kojima su se kretali zarobljenici.

>>>više

Baščaršijska škija

I sve biva dobro dok se čitalac ne upita, pa tko je te ljude, pored tolike dobrote koju nose u sebi, mogao tako ljuto zavaditi? Odgovori na to teško pitanje od onog koji priče priča, a od koga bi drugog -izrijekom ili kroz samu priču - mogu biti zločesti, nerazumni i smušeni, ali i mudri, pronicavi i oprezni. >>>više

Moja jabuka

A,dvorište od kadife,šarenilo se,u vrijeme kada dijete bijah.
Brašno se pržilo,u mlijeku domaćem razmutilo,i tako djeca podizala...I,zdravi bijaše.I,sada osjećam miris kukuruze,u koju malo šećera bi,baka,stavila,pa mlijeko od ,,Malice,,kravice naše,najljepša poslastica.
Bijaše tako,i dobro bijaše. >>>više

 

Na blagdane

    Da. Tjeraj dalje.

    I još čestitamo blagdan Rođenja Kristo­-
va, mi smo živi i zdravi, što i vama želimo
od gospoda ... cara nebeskoga.

 

Vasilisa se zamisli i pogleda sa starcem.

>>>više

 

Rade

On je naime politički Jugoslaven, uistinu narkoman jugoslavenstva, samo on to sebi prevodi kao ljevičarenje jer tako je drug Tito učio i to se začavlalo u njegovoj glavi. To da ljevičar znači biti Jugoslaven! >>>više

 

Taik

EUGENE, OREGON, 1969. Nakon što je dobio cigarete i novac, Taik mi piše i obilno mi zahvaljuje. Namjerava doći u Ameriku za nekoliko mjeseci, vjerojatno u studenom, ali živjet će u Ohiu sa sestrom Zdravkom, koja ima izbjeglički status. Ja sam se vratila na školovanje, na Sveučilište u Oregonu, gdje sam na zid naše so­be zalijepila sliku Tita, predsjednika Jugoslavije, i napisala mu na prsima: »Tito je fašist«. >>>više